Nabízíme Vám práce po celé ČR:


 • hloubení studní domácích i průmyslových přejít
 • čištění přejít a opravy studní
 • odvodnění objektů - vsakovací jímky přejít
 • čerpací zkoušky
 • desinfekce a rozbory vody
 • celoroční údržba studní
 • projektová dokumentace
 • položení protiradonových zábran
 • prodej skruží, zákrytových desek a betonových výrobků přejít • http://www.slunecno.cz/

  Kopaná studna

  Kopané studny lidé hloubili již v pradávných časech. I na archeologických nalezištích měst, která zanikla již před staletími nebo i tisíciletími, archeologové nalézají zbytky studen. A lidé dobře věděli, proč je tak výhodné mít studnu. Dokud lidé studny neznali, mohli osidlovat jen ta místa, kde měli přístup k vodě. Jenže existovala spousta míst, která byla také ideální pro osídlení, ale bohužel se na nich nenacházely žádné vodní zdroje. Díky studním však mohli lidé osídlit i tato nová místa bez pozemních zdrojů vody. A tuto výhodu studen lidé znají a využívají dodnes. V dřívějších dobách lidé díky studním šetřili své nohy a záda, protože nemuseli chodit pro vodu se džbery někam k potokům, dnes nám zase studna ušetří hlavně peníze za vodu. Ale nejen to, v některých částech České republiky, hlavně v odlehlejších venkovských oblastech, je dodnes běžné, že studna je jediným zdrojem pitné vody, protože obecní vodovod zde dosud nebyl zaveden. Budeme-li si chtít pořídit novu kopanou studnu, pak je dobré si zjistit, kde a v jaké hloubce se na našem pozemku nachází hladina spodní vody a zda bude její pramen dostatečně vydatný.

  Z důvodu větší zásoby a akumulace vody, je studna kopaná nejvýhodnější.

  Hledání pramene na pozemku

  Proutkař - psychotronik, pracuje s proutkem, který reaguje na geofyzikální anomálie nacházející se v podloží, díky čemuž dokáže najít vodní cesty a zásobárny vody. Ať věříte moderní vědě nebo ne, přesto budeme muset povolat i hydrogeologa, jehož posudek budete při podávání žádostí na stavební úřad potřebovat. Hydrogeolog by měl být také schopen určit, zda Vaše studna nemůže negativně ovlivnit vydatnost pramenů studní sousedních. Pokud se hledáním vody nechcete zabývat sami, obvykle je samozřejmostí, že naše studnařská firma zajistí vyhledání a posouzení pramene, a stejně tak vypracujeme projektovou dokumentaci a vyřídíme za Vás potřebná povolení na příslušných úřadech.

  Čištění kopaných studní

  Pokud už studnu máme a je-li to studna starší, je možné, že bude potřebovat vyčistit. Prameny spodní vody totiž časem studnu zanesou bahnem a bahno dokáže kvalitu vody velmi negativně ovlivnit a to až do té míry, že nebude nejen pitná, ale v případě hodně zanedbaných a znečištěných studní by se voda nehodila ani na zalévání zeleniny. Bakterie z vody totiž mohou přežívat i na zelenině, jejíž následnou konzumací bychom si mohli přivodit zažívací potíže průjmového charakteru.

  Odvodnění

  Dále nabízíme odvodňování rodinných domů nebo průmyslových objektů vsakovací jímkou s boční drenáží, která je finančně daleko výhodnější než odkopávání základů a následná izolace proti zemní vlhkosti.
  Prodej skruží a dlažby

  Nabízíme Vám námi vyrobené betonové výrobky. Prohlášení o shodě vydaného na základě průkazných zkoušek (PDF, 27 kB)
  Ceník betonových výrobků (PDF, 78 kB)  Vrátit se na začátek stránky.
  Studnařství Milan Padyšák
  Křenová 53, Brno- Trnitá, 602 00
  IČO: 47948361
  GSM: 604 204 040
  E-mail: studny@gmail.com